Honorarsatser

Dette er anbefalte minimumssatser. Cosplayeren står fritt til å be om høyere honorar.  

Satsene inkluderer ikke reise og opphold. Beløpet må alltid avklares ved inngåelse av avtale. Vi anbefaler at det skrives kontrakt mellom cosplayer og oppdragsgiver i forkant av oppdraget.

Workshops
4 timer: 4000 kr
8 timer: 6000 kr (inkl. 30 min. lunsjpause)

Foredrag 
Orginalforedrag opptil 60 min.: 3000 kr
Gjenbruk: 1500 kr
Pr. påfølgende time: Etter avtale

Paneldebatt:
Deltager: 3000 kr
Leder: 4000 kr

Dømming 
Cosplay konkurranse inkl. pre-dømming: 3000 kr
Cosplay konkurranse uten pre-dømming: 1000 kr

Event promotering
Promotering i kostyme: 1000 kr pr. time (pris inkl. forberedelsestid for å komme inn i kostymet, sminke, hår osv.)
Full dag (8 timer inkl. 30 min. lunsjpause): 6000 kr 

Utstilling av kostymer
Pr. dag: 1000 kr
Depositum: 5000 kr 

Tillegg for lang reise: Fra 2 000 kr.
Lang reise defineres som reise på mer enn 4 timer reisetid hver vei. Dette må være avklart med oppdragsgiver før oppdraget er utført.