Om oss

Hvem er vi?

Norsk cosplayforening er en medlemsbasert interesseorganisasjon for cosplayere og cosplayinteresserte fra 13 år og oppover. Vi jobber for å spre informasjon om cosplay, fremme cosplayeres interesser og arbeidsforhold, og fungerer som et kontaktnettverk og samarbeidsforum i cosplaymiljøet.

Hva er vårt mål?

Vårt mål er at alle i Norge som ønsker å drive med cosplay, skal kunne det. Gjennom informasjon og aktiviteter, forsøker vi å synliggjøre og tilrettelegge for både de som allerede bedriver cosplay og de som ønsker å komme inn i miljøet.

Vi jobber for mer sosial aksept rundt cosplay, med utvikling av en ressursbank hvor cosplayere kan finne svar på spørsmål, honorarsatser for oppdrag, anbefalinger og gode kjøreregler for skikk og bruk innad i miljøet.

Vi arbeider også med å tilrettelegge for oppstart av lokallag som kan tilby lokalt forankrede aktiviteter til cosplayere i hele landet. I tillegg arrangerer vi aktivitetstilbud for våre medlemmer og deltar selv på cosplay arrangementer rundt omkring i Norge. Vi utfører arbeidet etter foreningens vedtekter og handlingsplan som er vedtatt av årsmøtet. Lokallagene har også mulighet til å utforme egne handlingsplaner.

Hvordan jobber vi?

– Vi holder kontakt med media og videreformidler kontakt der det er ønskelig/berettiget.

– Vi arbeider for å synliggjøre cosplay i Norge gjennom offentlige og sosiale medier, verksteder, standplass, samarbeid med relevante aktører m.m.

– Vi holder våre medlemmer oppdatert på hva som rører seg i det Norske cosplaymiljøet gjennom eget månedlig nyhetsbrev.

– Vi mottar og følger opp bekymringsmeldinger, ønsker, ris og ros fra det Norske cosplaymiljøet

– Vi bygger miljø og sosiale relasjoner gjennom lokale aktivitetstilbud for barn, unge og voksne.

Norsk cosplayforening ledes av et hovedstyre mellom hvert årsmøte. Vi har også aktive styrer i lokallagene.

Norsk Cosplayforening har ingen ansatte og drives kun på frivillig basis.

Våre vedtekter finner du her.