Samtykke

Personverninformasjon:

Behandling av personopplysninger

Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger

Norsk cosplayforening er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger.

 

Ved samarbeid mellom to eller flere aktører må behandlingsansvaret avgrenses mellom partene i samsvar med personvernlovgivningen. Det må deretter beskrives overfor medlemmene.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven.

 

Disse reglene gir deg som har registrert medlemskap en rekke rettigheter. De

mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

 

Medlemsskap i Norsk cosplayforening forutsetter at det er samtykket til innhenting av personopplysninger. Norsk cosplayforening vil ikke innhente og lagre personopplysninger som ikke er nødvendig for administrering av medlemmer og medlemskap, som f.eks. informasjon om etnisitet, livssyn eller politisk standpunkt.

 

Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt medlemskap ved å tilby følgende tjenester:

 

Medlemsfordeler og rabattordninger med markedsaktører som Norsk cosplayforening har forhandlet avtaler med.

Utsendelse og/eller utdeling av medlemsbevis.

Tilgang til arrangementer og aktiviteter reservert foreningens medlemmer.

Utsendelse av invitasjon til foreningens årsmøte.

 

Personopplysninger som blir behandlet

Medlemsopplysninger er kontaktdata som du fyller inn på registreringsskjemaet og dessuten informasjon som medlemsnummer og medlemskapstype.

 

Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset nyhetsbrev eller øvrig informasjon fra foreningen dersom du ikke på forhånd har krysset av for dette i samtykkeskjemaet.

 

Informasjonssikkerhet

Norsk cosplayforening følger kravene til informasjonssikkerhet i

personopplysningsforskriften. Tilgangen til medlemsopplysninger er derfor begrenset.

 

Lagringstid

Medlemsopplysninger blir lagret i maksimalt 2 år etter siste betalingsforfall for innbetaling av medlemskontingent.

Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil medlemskapet bli opphevet med øyeblikkelig virkning og personopplysningene om deg vil bli slettet.

 

Norsk cosplayforening opererer med 1 års utestengelse fra foreningen hvis et medlem har misligholdt betaling av medlemskontigent 1 år etter at betaling først ble anmodet. For å håndheve utestengelse, vil Norsk cosplayforening unntaksvis lagre personopplysninger om utestengte medlemmer i opp til 1 år, eller til kontingent blir innbetalt.

 

Rettigheter – mer informasjon

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger.

Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv, slettet.

Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til medlemncf@gmail.com.

 

Dersom du ikke lenger ønsker å være et registrert medlem av foreningen, kan du når som helst trekke samtykke tilbake. Dette gjøres ved å sende en e-post til medlemncf@gmail.com.

Ved tilbaketrekkelse av samtykke vil dine personopplysninger bli slettet. Konsekvens av dette er at det ikke vil være mulig å rekonstruere informasjon om ditt medlemskap på et senere tidspunkt.

 

Publisert 13.02.2018