Corona viruset og det norske cosplaymiljøet

Corona viruset

Corona viruset sprer om seg og nå har også cosplay-miljøet i Norge fått kjenne på konsekvenser av dette. Flere norske conventions og arrangementer har måttet avlyse eller utsette grunnet frykten for smittefare.

Det er jo så klart meget trist for cosplayere som har gledet seg til at con sesongen skal starte, men også utrolig trist for arrangører og frivillige som har jobbet hardt og stått på i flere måneder.

Norsk cosplayforening ønsker å uttrykke sin støtte til alle cons og arrangementer som har måttet avlyse grunnet smittefare. Det er viktig å sette helse og sikkerhet først og vi forstår at dette er en prøvende tid for alle involverte. 
Vi håper at det norske cosplay miljøet kan vise empati for hvor vanskelig denne situasjonen er og at alle gjør sitt beste for å utvise tålmodighet og forståelse ovenfor cons og arrangører. Norske cons er drevet av frivillige som ofte jobber eller studerer på heltid ved siden av arbeidet de gjør, og de gjør alle sitt beste for å håndtere situasjonen.

Nyttige linker

Om du ønsker å se en oversikt over hvilke cons som er utsatt eller avlyst i Norge kan du lese dette innlegget fra cosplay.no:
https://cosplay.no/featured/conventions-og-corona/

Hva kan du gjøre for å forhindre smitte?
Les deg opp på corona viruset og hvordan du best kan unngå smittefare. Sjekk aviser eller besøk folkehelseinstituttets nettsider:
https://www.fhi.no/Tekst: Anita Olsen Støbakk

Hva er egentlig Norsk cosplayforening?

Cosplay loppemarked ved Deichmanske hovedbibliotek

Norsk cosplayforening er en forening for, av og med cosplayere, men hva betyr det egentlig?

Hva er en forening?

En forening er en ideell frivillig organisasjon bestående av personer med felles interesser. I vårt tilfelle er denne interessen cosplay. Lokallag og foreninger samler seg som regel i større, landsomfattende organisasjoner, ofte kalt forbund eller hovedorganisasjon. Det vil si at det er rom for flere individuelle cosplayforeninger i Norge, eller mulighet for at Norsk cosplayforening kan danne lokallag i samarbeid med lokale ildsjeler (som f.eks Norsk cosplayforening Eidsvoll).

Foreninger er avhengig av medlemskontingenter, prosjektstøtte, salg av støtteprodukter, donasjoner eller sponsorer for å gjennomføre aktiviteter. NCF er intet unntak. Fordi Norsk cosplayforening er en idéell organisasjon betyr det alle inntekter fra medlemskontingenter, billettinntekter, lotterier, o.l. skal gå til drift av foreningen, og videre arbeid for å fremme foreningens idealer eller formål.

Foreningen driver med andre ord frivillig virke på ikke-fortjenestebasert basis. Det betyr at alt arbeid som legges inn i foreningen er bygget på frivillig innsats og tidsbruk. Alle aktiviteter og arrangementer i regi av Norsk cosplayforening er ulønnet og gjennomføres på fritiden.

NCF drives også på ikke-offentlig basis, som vil si at foreningens aktiviteter er beregnet på et spesifikt publikum. Vårt publikum er foreningens medlemmer og norske cosplayere generelt.

Hva ønsker vi?

Norsk cosplayforening ønsker mest av alt å være en ressurs som kan bidra med informasjon, nettverksbygging, bistand til og arrangering av aktiviteter eller sosiale samlinger.

Vi ønsker å:

  • Jobbe for å fremme cosplayeres interesser i samfunnet
  • Fungere som et kontaktnettverk og samarbeidsforum for cosplayere
  • Fremme gode arbeidsforhold for cosplayere

Hvordan skal vi oppnå disse målene?

For å oppnå disse målene jobber vi aktivt for å:

  • fremme cosplay som fritidsinteresse ved messer, i media og gjennom andre relevante kanaler
  • arrangere verksteder, foredrag og paneler
  • bygge en informasjonsbank som er tilgjengelig for alle som ønsker å vite mer om cosplay og det norske cosplaymiljøet
  • være i kontakt med miljøet via tilstedeværelse ved cosplay conventions og arrangementer
  • bistå med veiledning eller annen støtte til cosplayere som ønsker å arrangere egne cosplay arrangementer eller danne lokallag der de bor.


Har du noen forslag til hvordan vi på best mulig måte kan bidra til cosplay miljøet i Norge? Ønsker du å stifte lokallag der du bor? Er det noen form for cosplay relatert informasjon du synes det er vanskelig å finne?

Ta kontakt med oss på e-post: kontakt@norskcosplayforening.noTekst av: Anita Olsen Støbakk

Bilde: Cosplay loppemarked ved Deichmanske hovedbibliotek i Oslo. Arrangert av Norsk cosplayforening. Foto: Anita K. Olsen Støbakk